image
הרשמה למסע חוצה ישראל 2020
יוצאים לדרך בעוד
ימים
:
שעות
:
דקות
תנאי השתתפות:
מדובר במסע אתגרי ועל כן המסע אינו מתאים לכל רכב נהג ומשתתף.
כבכל פעילות אקסטרים עלולים להיות נזקים לרכוש ,
המשתתף מעוניין בחוויה ויישא בכל הוצאה ישירה/עקיפה ללא טענות מכל סוג.
כל משתתף ונהג מצהירים ביכולתם המנטלית והגופנית להשתתף באתגר מתמשך בתנאי סביבה קשים.
כל משתתף מתחייב לנהוג ע"פ הוראות הנהג תוך הקפדה על חובת הזהירות.
כל נהג אחראי על רכבו ונוסעיו ומתחייב לנהוג ע"פ כללי השיירה,הוראות הצוות,החוק וחובת הזהירות הכללית.
 
בהרשמה למסע את/ה מאשר/ת כי:
ידוע לך כי צריך להכין את הרכב למסע.
לא תתאפשר השתתפות במידה והרכב לא יהיה מוכן למסע במקרה הנ"ל לא תזכה בכל החזר כספי.
נבדקת ונמצאת כשיר/ה בריאותית למסע קראת בעיון את כל המידע בנוגע למסע ואת/ה מעונין/ת להשתתף בו על כל ההשלכות הנובעות מכך.

מדיניות ביטולים:
עד 40 יום לפני תאריך היציאה למסע – החזר על סך 50% מהסכום ששולם.
עד 26/7 – החזר על סך 25% מהסכום ששולם בניכוי דמי הרשמה.
מתאריך 27/7 – ביטול השתתפות לא יזכה בהחזר כספי.
במידה והמסע ידחה עקב כח עליון יקבע תאריך חדש.
סיום הרשמה (על בסיס מקום פנוי)
ימים
:
שעות
:
דקות
תקופת ההרשמה נסגרה

אנחנו צריכים לדבר איתך בנוגע למסע?
נא למלא פרטי יצירת קשר
אני רק שאלה
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד
image
ניפגש בשטח !